Hlutverk og starfsemi

 

Menntavísindastofnun er rannsókna- og fræðastofnun sem er starfrækt á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Starfsfólk stofnunarinnar aðstoðar fræðafólk sviðsins við rannsóknir, vinnur að greiningu og úrvinnslu gagna, sér um ráðstefnuhald, heldur utan um útgáfu fræðirita, kemur að skipulagi doktorsnáms á sviðinu og styður við starfsþróun á vettvangi menntavísinda.

 

Markmið og meginhlutverk Menntavísindastofnunar er að:

• efla rannsóknarstarf á Menntavísindasviði og stuðla að miðlun, sýnileika og nýtingu þekkingar á vettvangi menntamála

• veita ráðgjöf og aðstoð við rannsóknir (gerð, framkvæmd, úrvinnslu og greiningu gagna) í samstarfi við og/eða fyrir fræðafólk Menntavísindasviðs, rannsóknarstofur, stofnanir, opinbera aðila og félagasamtök

• veita ráðgjöf og aðstoð við birtingu á niðurstöðum rannsókna

• veita aðstoð við gerð umsókna í ýmsa sjóði og annars konar fjármögnunarleiðir

• taka þátt í eða aðstoða við kennslu í aðferðafræði, rannsóknartengslum við vettvang og þjálfun nemenda í vísindalegum vinnubrögðum

• stuðla að samstarfi rannsakenda sviðsins við annað fræðafólk, innlent sem erlent, og samstarfi við aðrar stofnanir, innan og utan Háskóla Íslands

• taka þátt í skipulagi og utanumhaldi doktorsnáms á sviðinu

• stuðla að símenntun og skipuleggja starfsþróun í menntavísindum í samráði við deildir Menntavísindasviðs, rannsóknarstofur stofnunarinnar og, eftir atvikum, hagsmunaaðila – veita ráðgjöf, aðstoða við skýrslugerð, námskeiðahald og starfsþróun á vettvangi

• sjá um fræðilega útgáfu á Menntavísindasviði

• skipuleggja og halda ráðstefnur á sviði menntamála – stórar sem smáar, innlendar sem erlendar

• að sjá um skipulag og framkvæmd auk þess að bera faglega ábyrgð á Menntakviku, árlegri ráðstefnu Menntavísindasviðs um rannsóknir, nýbreytni og þróun í menntavísindum

• að efla rannsóknir og leitast við að tryggja að skipulag og þróun íslenskra fræðslu- og menntavísinda geti byggt á bestu mögulegu þekkingu á hverjum tíma

Innan vébanda stofnunarinnar starfa rannsóknastofur sem sinna fjölbreyttum rannsóknum á sviði menntamála

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is