Sjónarmið barna og lýðræði í leikskólastarfi

Ritstjórar: Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir

Með rannsóknum á þroska og námi barna hefur verið sýnt fram á að ung börn búa yfir mikilli getu og eru fær um að láta í ljós skoðanir sínar á málefnum sem þau varða. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er viðurkenndur réttur barna til að hafa áhrif á tilveru sína og að á þau sé hlustað. Þetta hefur leitt til aukinnar áherslu á lýðræði í skólastarfi þar sem raddir barna hafi hljómgrunn og virðing sé borin fyrir sjónarmiðum þeirra og hæfni til að taka ákvarðanir.

Meginumfjöllunarefni þessarar bókar er sjónarmið barna og lýðræðislegir starfshættir í leikskólastarfi. Sérfræðingar í málefnum barna og leikskóla fjalla um rannsóknir þar sem sjónarmið og réttindi barna eru höfð að leiðarljósi. Bókin skiptist í átta kafla og í upphafi hvers kafla eru hugleiðingar leikskólabarna um ýmsa þætti sem snerta daglegt líf þeirra.

Bókin er ætluð kennaranemum, kennurum í leik- og grunnskólum, stefnumótunaraðilum og öðrum sem láta sig varða menntun yngstu borgaranna

Margar þessar hugleiðingar varða þætti sem gjarnan hefur verið talið að börn hafi ekki áhuga á eða yfirhöfuð hugsi ekki um. Vangaveltur barnanna sýna glögglega að þau velta fyrir sér þjóðfélagsmálum, lífríkinu, íslensku máli og daglegum samskiptum fólks.

Kaflahöfundar eru: Jóhanna Einarsdóttir, Sue Dockett, Anna Magnea Hreinsdóttir, Þórdís Þórðardóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnar E. Finnbogason, Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir og Hildur Skarphéðinsdóttir.

Formála ritar: Margrét María Sigurðardóttir Umboðsmaður barna.

Bókin er gefin út af Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna í samvinnu við Háskólaútgáfuna.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is