Um stofuna

Rannsóknarstofan var formlega stofnuð í desember 2007 og hóf starfsemi sína í kjölfar sameiningar Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands haustið 2008 með stuðningi háskólarektors.

Hlutverk og markmið

Samkvæmt stofnsamingi eru aðalmarkmið rannsóknarstofunnar þessi:

a) að eiga frumkvæði að og sinna rannsóknum á málþroska, læsi og almennum þroska barna og unglinga,
b) vera þverfræðilegur samstarfsvettvangur fræðimanna á þessum sviðum,
c) eiga samstarf og tengsl við þá aðila sem móta stefnu og sjá um framkvæmdir á sviðinu í samfélaginu,
d) efla samstarf við erlenda aðila um rannsóknir,
e) veita nemum í rannsóknartengdu framhaldsnámi þjálfun og reynslu í vísindalegum vinnubrögðum með því að gefa þeim kost á að vinna rannsóknir og námsverkefni á vegum rannsóknarstofunnar,
f) stuðla að því að yfirsýn náist yfir rannsóknir á umræddu sviði, að miðlun þekkingar og kynningu rannsóknarniðurstaðna meðal annars með útgáfu fræðigreina og fræðirita og með fyrirlestrahaldi,
g) veita ráðgjöf og aðra þjónustu á sínu sviði eftir því sem aðstæður leyfa.

 

Aðsetur rannsóknarstofunnar er í stofu E-204 í húsakynnum skólans við Stakkahlíð.

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is