Íslenska æskulýðsrannsóknin

Íslenska æskulýðsrannsóknin (ÍÆ) er rannsókn sem Háskóli Íslands framkvæmir fyrir Mennta- og barnamálaráðuneytið á grundvelli 12 gr. æskulýðslaga nr. 70/2007. Markmið verkefnisins er að safna gögnum um velferð og viðhorf barna og ungs fólks og gera niðurstöður aðgengilegar til að styðja við stefnumótun.

Menntavísindastofnun Háskóla Íslands er framkvæmdaraðili Íslensku æskulýðsrannsóknarinnar. Fræðilegur stjórnandi er Ársæll Már Arnarsson, prófessor við Menntavísindasvið.

Undir ÍÆ falla nú tvær alþjóðlega rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á Íslandi um árabil. Annarsvegar er um að ræða Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) könnun alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) sem framkvæmd hefur verið á Íslandi á fjögurra ára fresti frá 2006. Hin rannsóknin er evrópska vímuefnarannsóknin The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) sem einnig er framkvæmd á fjögurra ára fresti og hóf göngu sína 1995. Spurningar úr þeim könnunum mynda kjarnann í spurningalistum Íslensku æskulýðsrannsóknarinnar sem gerir niðurstöður samanburðarhæfar bæði yfir tíma og á milli landa.

Könnun Íslensku æskulýðsrannsóknarinnar verður frá og með skólaárinu 2021-2022 lögð fyrir á hverju ári í grunnskólum, annað hvert ár í framhaldsskólum (hefst 2022-2023) og fjórða hvert ár verður framkvæmd símakönnun meðal ungs fólks utan skóla.

Það er stefna ÍÆ að allur aðgangur að niðurstöðum verði gjaldfrjáls og gagnasafn eins opið og hægt er svo lengi sem nafnleynd þátttakenda er tryggð.  Yfirlit yfir niðurstöður og gagnagrunn ÍÆ og undirrannsókna hennar er hægt að nálgast í mælaborði.

Starfsmenn Menntavísindastofnunar sem koma helst að verkefninu:

Hans Haraldsson - Gagnagrunnur og mælaborð

Ingibjörg Kjartansdóttir - Samskipti við skóla, persónuverndarmál

Ólöf Ragna Einarsdóttir - Samskipti við skóla

Unnar Geirdal Arason - Gagnagrunnur