Menntafléttan - námssamfélög í skóla- og frístundastarfi

Skráningu er lokið á námskeið haustmisseris 2021. Námskeiðsframboð Menntafléttunnar fyrir árið 2022 er í mótun - fylgist með!

Menntafléttan - námssamfélög í skóla- og frístundastarfi er samstarfsverkefni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og Kennarasambands Íslands. 

Lesa má um hugmyndafræði Menntafléttunnar á heimasíðu Menntamiðju og í grein eftir verkefnastjóra Menntafléttunnar sem birtist í Skólaþráðum í lok apríl 2021. 

Leikskóli

 

Grunnskóli

Yngsta stig grunnskóla 

Miðstig grunnskóla 

Unglingastig grunnskóla

Yngsta, mið og unglingastig grunnskóla 

 

1.-10. bekkur (þvert á námsgreinar og svið)

Fyrir kennara

Fyrir kennara auk eins úr stjórnendateymi 

Fyrir fagfólk skólabókasafna og kennara 

Fyrir stuðningsfulltrúa og frístundaleiðbeinendur - auk kennara (sem taka þátt í hluta námskeiðsins) 

Fyrir kennara, fólk í stoðþjónustu skólans og starfsfólk félagsmiðstöðva og frístundaheimila

 

Framhaldsskóli

 

Stjórnendur allra skólastiga 

 

 

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin, kennara og viðfangsefni er að finna í lýsingu hvers námskeiðs. 

Skráning á námskeið ársins 2022 mun fara fram á www.menntamidja.is 

Verkefnastjórar bjóða skólum og stofnunum kynningu á Menntafléttunni. 
 

Nánari upplýsingar

V

Markmið Menntafléttunnar er að efla námssamfélög kennara og starfsfólks í leik,- grunn- og framhaldsskólum sem og í frístundastarfi. Menntafléttan skapar nýja möguleika til starfsþróunar og byggir á hugmyndafræði leiðtoganáms og jafningjarýni í eigið starf. Starfsþróun sem byggir á stuðningi við námssamfélög samstarfsfólks byggir á rannsóknum á því hvað reynist best í starfsþróun kennara, að hún:

  • sé rauntengd við aðstæður náms og kennslu,
  • sé studd markvissri leiðsögn samstarfsfólks og stjórnenda,
  • byggi á aðferðum jafningjamats og endurgjafar og
  • grundvallist á gagnrýninni samræðu um nám og kennslu á eigin vettvangi.

Lykilatriði er að skapa samfélag innan skóla og starfsstaða þar sem kennarar og annað starfsfólk ræðir saman um ólíkar aðferðir, deilir þekkingu, ögrar og hvetur hvert annað áfram í stöðugri umleitan til umbóta. Áhersla er lögð á að tengja viðfangsefni námskeiða Menntafléttunnar markvisst við eigið starf þátttakenda og nám og vellíðan barna og ungmenna. Námskeið byggjast upp á þróunarhringjum sem fylgja fjórum skrefum:

  1. undirbúningur hvers og eins 
  2. samvinna kennara og leiðtoga, efnið rætt og kennsla undirbúin 
  3. framkvæmd kennslu, fylgst með kennslu samkennara 
  4. ígrundun og samantekt, reynslan metin.

Mynd
Myndin sýnir þróunarhring. 1. Þátttakendur undirbúa sig með lestri. 2. Leiðtogi og þátttakendur ræða efnið og gera áætlun um hvernig má flétta því við nám nemenda og starfið næstu vikunnar. 3. Áætlun framfylgt, þátttakendur fylgjast með og styðja hvern annan. 4. Samtal um hvernig til tókst og hvað má bæta.

Viðfangsefni hvers námskeiðs Menntafléttunnar er skýrt afmarkað og hagnýtt. Markmiðið er að námskeiðin fléttist saman við daglegt starf þátttakenda, innan þess svigrúms sem þeir hafa til starfsþróunar.

Námskeið Menntafléttunnar eru kennd í stað- eða fjarnámi og því er aðgengi allra að leiðtoganámskeiðum tryggt, um land allt.  

Menntafléttan: Námskeið fyrir leikskólakennara

Menntafléttan: Námskeið fyrir leikskólakennara

Námskeið fyrir grunnskólakennara sem eru tengd ákveðnum aldri nemenda

Námskeið fyrir grunnskólakennara sem eru tengd ákveðnum aldri nemenda

Menntafléttan: Þverfagleg námskeið fyrir grunnskólakennara og starfsfólk skóla

Menntafléttan: Þverfagleg námskeið fyrir grunnskólakennara og starfsfólk skóla