Opin námskeið

Á Menntavísindasviði er boðið upp á opin námskeið á fjölmörgum sviðum menntavísinda. Ekki þarf að sækja um formlegt nám við Háskóla Íslands til að geta sótt um inntöku í þessi námskeið. Námskeiðin eru metin til eininga sé þeim lokið með tilskildum árangri og hægt er að sækja um að fá þau metin inn á námsleið.

Um námskeiðin

  • Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2020 - framlengdur til og með 7. desember.
  • Skráningargjald er 55.000 kr. fyrir allt að tvö námskeið á misserinu.

Greiðsla staðfestir umsóknina og þarf að berast í síðasta lagi 6. janúar 2021.

Athugið!

  • Einstaklingar greiða að hámarki kr. 75.000 á skólaári. Þau sem fá inntöku í námskeið á haustmisseri 2020 greiða einungis kr. 20.000 fyrir allt að tvö námskeið á vor- og sumarmisseri 2021.
  • Ekki er leyfilegt að skrá sig í fleiri en tvö opin námskeið á misseri.

Námskeiðin eru öll einingabær, ýmist í grunn- eða framhaldsnámi

  • Fólk sem hefur ekki fullgilda bakkalárgráðu getur sótt um inntöku í grunnnámskeið (G eða M)
  • Framhaldsnámskeið (F eða M) eru ætluð fólki sem lokið hefur fullgildri bakkalárgráðu, á þeim fræðasviðum sem Menntavísindasvið menntar
  • Námskeið merkt M eru fyrir bæði grunn-og framhaldsnám, til að fá inntöku í M-námskeið þarf viðkomandi að hafa lokið 120 einingum í grunnámi.

COVID-19: Kennsla á öllum námskeiðum verður aðlöguð að samkomutakmörkunum hverju sinni.

Að gefnu tilefni er athygli vakin á því að flest námskeiðin eru eingöngu kennd á vormisseri.

Námskeið í boði

Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf

Samskipti foreldra og barna15e, F

Fullorðinsfræðsla

Mat og vottun á þekkingu og færni fullorðinna5e, F
Skipulagning og framkvæmd fræðslu með fullorðnum, 10e, F

Kennsluhættir, starfsþróun, skólaþróun, námsefnisgerð og stjórnun

Jafningjaráðgjöf og fræðileg skrif5e, M

Kennslufræði og skóli margbreytileikans10e, F

Listmenntun og rannsóknir5e, M

Rannsóknir á sviði stærðfræðimenntunar – stærðfræðinemandinn5e, M

Rannsóknir á verk- og starfsmenntun5e, G

Viðburða- og verkefnastjórnun5e, G

Þátttaka í rannsóknum kennara5e, F

List- og verkgreinar

Barna- og unglingaleikrit með börnum og fyrir börn5e, M

Hreyfing og leikræn tjáning, úti og inni10e (þar af 2 Ve*), G

Hugvit og menntun5e, M

Leikur og skapandi starf10e, F

[Fullbókað] Lesið í skóginn og tálgað í tré5e, G

[Fellt niður] Listrænt ákall til náttúrunnar: áhersla á starfsþróun í skóla- og frístundastarfi10e, M

Miðlun og skapandi leiðir list- og verkgreina10e, M

Myndlist, náttúra og samfélag5e, G

Söngur og kórstjórn5e, G

Textílhönnun5e, G

Tónlist í lífi ungra barna5e, G

[Fullbókað] Trésmíði, trérennismíði og útskurður5e, M

Líkami, hugur og heilsa

Áhættuhegðun og seigla ungmenna10e, F

Ferðalög og útilíf, 5e, G, sumarnámskeið, undirbúningsdagur 17. maí 2021 og ferðalag námskeiðsins er 22.-25. ágúst 2021.

[Fellt niður] Félags- og tilfinningahæfni í uppeldi og menntun5e, M

Heilbrigði og velferð - heilsueflandi samfélag5e, G

Heilsuhegðun og fæðuval – áhrifaþættir og mótun, 5e, M

Staðartengd útimenntun10e, M, sumarnámskeið, undirbúningsdagur er 2. júní en námskeiðið verður dagana 4.-6. og 9.-11. ágúst 2021.

Tómstundir og börn10e, G

Náttúrugreinar, stærðfræði og upplýsingatækni

Hönnun námsefnis og stafræn miðlun5e, M

Jörðin og himingeimurinn5e, M

Lífeðlisfræði5e, G

Loftlagsbreytingar og menntun10e, F

Netnám og opin menntun5e, G

[Fellt niður] Stærðfræðigreining5e, F

[Fellt niður] Undirbúningur fyrir stærðfræðigreiningu5e, F

Vísinda- og listasmiðja5e, G

Samfélag, listir og menning

Fata- og textílsaga5e, M

Fjölskyldur í nútímasamfélagi10e, G

Jafnrétti og samfélag10e, G

Landið og landakortin5e, G

Lista- og hönnunarsaga5e, F

Lýðræði, mannréttindi og borgaravitund barna og ungmenna10e, F

Siðfræði og samfélag5e, F

Trúarbrögð og lífsgildi í fjölmenningarsamfélagi10e, M

Upp með jafnréttisgleraugun: Jafnréttismenntun og samfélagsgreinar5e, M

[Fellt niður] Þættir úr fjölskyldu- og fólksfjöldasögu10e, M

Tungumál, bókmenntir, lestur, ritun og læsi

Barnabókmenntir fyrir yngri börn5e, G

Bókmenntir og grunnþættir5e, F

Bókmenntir og sjálfsmynd(ir)5e, G

Enskukennsla fyrir unga byrjendur10e (þar af 2 Ve*), G

Gleðin í málinu: árangursríkt leik- og grunnskólastarf10e, F, fólk sem uppfyllir ekki kröfur um framhaldsnám við HÍ getur skráð sig í námskeiðið án eininga.

Lestur og miðlun akademískra texta10e, F

Lestur og ritun í grunnskóla5e, M

Straumar og stefnur í enskukennslu10e, G

Tölvutengt tungumálanám – upplýsingartækni og kennsla erlendra tungumála5e, M

 

*Vettvangseiningar, hluti námskeiðsins er vettvangsnám.

Nánari upplýsingar

Mynd af Ester Ýr Jónsdóttir Ester Ýr Jónsdóttir Verkefnisstjóri 5255531 esteryj [hjá] hi.is