Rannsókna- og fræðslustofa um þroska, læsi og líðan barna og ungmenna

Rannsókna- og fræðslustofa um þroska, læsi og líðan barna og ungmenna er samstarfsverkefni fræðimanna á Menntavísindasviði, Námsbraut um talmeinafræði og í sálfræðideild Háskóla Íslands.

Aðstandendur stofunnar hafa breiðan grunn í þroska- og menntarannsóknum sem spannar rannsóknir og vinnu með börnum m.a. á sviði málþroska, læsis, félags- og tilfinningaþroska, hegðunar- og námserfiðleika, klínískrar barnasálfræði, skólasálfræði og próffræði.

Stofan hefur það megin markmið að efla nám, þroska og líðan leik- og grunnskólabarna með rannsóknum, símenntun og miðlun rannsóknarniðurstaðna, og að stuðla að samvinnu og samtali  fræðasamfélagsins, skólakerfisins og almennings á því sviði.

Í ljósi þeirra markmiða er hlutverk stofunnar tvíþætt. Annars vegar að vera vettvangur hágæða rannsókna á málþroska, læsi og þeim hliðum félags- og tilfinningaþroska sem leggja grunninn að farsælli skólagöngu. Og hins vegar að sinna símenntun og miðlun þekkingar á ofangreindum sviðum til fagfólks og almennings.

Stjórn:

Sigríður Ólafsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Jóhanna Thelma Einarsdóttir, dósent við Menntavísindasvið og námsbraut um talmeinafræði við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 
Freyja Birgisdóttir, dósent við sálfræðideild Háskóla Íslands.

Forstöðumaður er Freyja Birgisdóttir