Rannsókna- og fræðslustofa um þroska, læsi og líðan barna og ungmenna

Rannsókna- og fræðslustofa um þroska, læsi og líðan barna og ungmenna er samstarfsverkefni fræðimanna á Menntavísindasviði, Námsbraut um talmeinafræði og í sálfræðideild Háskóla Íslands.

Aðstandendur stofunnar hafa breiðan grunn í þroska- og menntarannsóknum sem spannar rannsóknir og vinnu með börnum m.a. á sviði málþroska, læsis, félags- og tilfinningaþroska, hegðunar- og námserfiðleika, klínískrar barnasálfræði, skólasálfræði og próffræði.

Stofan hefur það megin markmið að efla nám, þroska og líðan leik- og grunnskólabarna með rannsóknum, símenntun og miðlun rannsóknarniðurstaðna, og að stuðla að samvinnu og samtali  fræðasamfélagsins, skólakerfisins og almennings á því sviði.

Í ljósi þeirra markmiða er hlutverk stofunnar tvíþætt. Annars vegar að vera vettvangur hágæða rannsókna á málþroska, læsi og þeim hliðum félags- og tilfinningaþroska sem leggja grunninn að farsælli skólagöngu. Og hins vegar að sinna símenntun og miðlun þekkingar á ofangreindum sviðum til fagfólks og almennings.

Forstöðumaður:

Freyja Birgisdóttir, dósent við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/freybi

 

Stjórn:

Sigríður Ólafsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/sol
Jóhanna Thelma Einarsdóttir, dósent við Menntavísindasvið og Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands https://www.hi.is/starfsfolk/jeinars

 

Þróun sjálfstjórnar barna á miðstigi grunnskóla og tengsl við farsælan  þroska og námsgengi

Sjálfstjórn, ADHD og námsgengi

Langtímatengsl lesfimi og lesskilnings frá fyrsta upp í tíunda bekk

Íslenskur námsorðaforði: Listi yfir íslenskan námsorðaforða og Íslenskt námsorðaforðapróf

 

Anna Lind G. Pétursdóttir, prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/annalind

Bergljót Gyða Guðmundsdóttir, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/bgg

Freyja Birgisdóttir, dósent á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/freybi

Helga Sigurmundsdóttir, aðjúnkt á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/helgas

Jóhanna Thelma Einarsdóttir, dósent á Menntavísindasviði og Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands https://www.hi.is/starfsfolk/jeinars

Margrét Sigmarsdóttir, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/margr

Sigríður Ólafsdóttir, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/sol

Steinunn Torfadóttir, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/torfad

Þóra Másdóttir, lektor á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands, https://www.hi.is/starfsfolk/tm

Birtingar tengdar rannsókninni „Þroski leik- og grunnskólabarna: Sjálfstjórn, málþroski og læsi á aldrinum fjögra til átta ára“.

Alþjóðleg tímarit:

Birgisdóttir, F., Gestsdóttir, S. & Geldhof, J. (2020). Early Predictors of First and Fourth-Grade Reading and Math: The Role of Self-regulation and Early Literacy Skills. Early Childhood Research Quarterly, 53, 507-519.

Tilea, Monica, Duta, Oana-Adriana & Ólafsdóttir, Sigríður. (2020). A Romanian and Icelandic language students‘ profile from the perspective of education for democratic citizenship. Social Sciences and Education Research Review, 7(1), 129–143. https://sserr.ro/wp-content/uploads/2020/07/SSERR_2019_7_1.pdf

Birgisdóttir, F., Gestsdóttir, S., & Thorsdóttir, F. (2015). The Role of Behavioral Self-Regulation in Learning to Read: A 2-Year Longitudinal Study of Icelandic Preschool Children. Early Education and Development, 1-22. DOI:10.1080/10409289.2015.1003505

Gestsdottir, S., von Suchodoletz, A., Wanless, S. B., Hubert, B., Guimard, P., Birgisdottir, F., Gunzenhauser, C. & McClelland, M. (2014). Early Behavioral Self-Regulation, Academic Achievement, and Gender: Longitudinal Findings from France, Germany, and Iceland. Applied Developmental Science, 18 (2), 90-109. DOI:10.1080/10888691.2014.894870 

von Suchodoletz, A., Gestsdóttir, S., Wanless, S., McClelland, M., Birgisdóttir, F.,Gunzenhauser, C., Ragnarsdóttir, H. (2013). Behavioral self-regulation and relations to emergent academic skills among children in Germany and Iceland. Early Childhood Research Quarterly, 28 (1), 62-73.

Oddsdóttir, R., Birgisdóttir, F., and Ragnarsdóttir, H. (2012). Writing and text genre acquisition among 4- to 8-year-old Icelandic children: A three-year longitudinal study. In G. Rijlaarsdam (Eds), Studies in Writing. Bingley: Emerald Group Publishing

 

Íslensk tímarit

Oddsóttir, R., Ragnarsdóttir, H., Birgisdóttir, F. & Gestsdóttir, S. (2016). Einstaklingsmunur í frammistöðu og framvindu í textaritun barna: Langtímarannsókn á ritun barna í 2.–4. bekk. [Individual differences in children‘s writing development: A longitudinal study across 2nd and 4rth Grade]. Netla – An Electronic Journal on Education and Development. A special issue on literacy.   

Ólafsdóttir, S., Birgisdóttir, F., Ragnarsdóttir, H., & Skúlason, S (2016). Íslenskur orðaforði og lesskilningur hjá börnum með íslensku sem annað mál: Áhrif aldurs við komuna til Íslands [Icelandic vocabulary and reading comprehension among children learning Icelandic as a second language: Influence of age at arrival]. Netla – An Electronic Journal on Education and Development. A special issue on literacy.   

Oddsdóttir, R., Ragnarsdóttir, H., &  Birgisdóttir. (2013). Þróun textaritunar í fyrstu bekkjum grunnskóla: Frásagnir og upplýsingatextar barna í 2.–4. Bekk [Writing development across the primary grades: Narratives and information texts among children in grades two and four]. Netla – An Electronic Journal on Education and Development. A special issue on research in schools.   

Birgisdóttir, F. (2012). Hlutverk orðhlutavitundar í lestrarnámi: Niðurstöður úr langtímarannsókn á þroska, mál og læsi grunnskólabarna [The role of morphological awareness in the acquisition of literacy: Results from a three-year longitudinal study]. Netla – An Electronic Journal on Education and Development.

Oddsdóttir, R., Ragnarsdóttir, H. & Birgisdóttir, F. (2012). Að skrifa frásögn og upplýsingatexta: Textagerð barna í 1. bekk. [Text genre acquisition among children in first grade]. Netla – An Electronic Journal on Education and Development. A special issue on literacy.   

Birgisdóttir, F. (2011). Þróun læsis hjá fjögra til átta ára börnum. [The acquisition of reading among 4-8-year-old children]. Netla – An Electronic Journal on Education and Development.

Gestsdóttir, S. & Birgisdóttir, F. (2011). Sjálfstjórn: Forsenda farsældar á fyrstu skólaárunum. [Self-regulation: A foundation for academic success]. Netla – An electronic journal on education and development.

Birgisdóttir, F. (2010a). Kennsla um orðhluta eykur orðskilning nemenda á yngsta stigi grunnskólans. [The effect of morphological training on young children‘s ability to interpret unfamiliar words.]  Icelandic Journal of Education, 19, 33-50.

Birgisdóttir, F. (2010b).  Einstaklingsmunur og þróun læsis hjá fjögra til sjö ára börnum. [Individual differences in the acquisition of reading among 4-7-year-old children]. Netla – An electronic journal on education and development.

Gestsdóttir, S., Ragnarsdóttir, H., & Birgisdóttir, F. (2010).  Sjálfstjórn fjögurra og sex ára barna á Íslandi: Mat á tvennskonar mælitækjum. [Self-regulation among six-year-old children in Iceland: an assessment of two kinds of measures]. Icelandic Journal of Psychology, 15, bls. 7-21.

Ragnarsdóttir, H., Gestsdóttir, S., & Birgisdóttir, F. (2009). Language development, self-regulation, and literacy in early childhood: First results of a new longitudinal study in Iceland. In G. Þ. Jóhannesson (Ed.), Research in the Social Sciences IX. pp. 645-657. Reykjavík, Iceland: Iceland University.

Nýleg erindi á innlendum og erlendum ráðstefnum

Birgisdóttir, F., Gestsdóttir, S., & Geldhof, J. (2020). Sjálfstjórn og læsi á leikskólaárunum leggja grunn að gengi í lesskilningi og stærðfræði á miðstigi: Niðurstöður úr 6 ára langtímarannsókn [Self-regulation and emergent literacy are foundations to later achievement in reading comprehension and math: A six-year longitudinal study]. A paper presented at Menntakvika, Reykjavík, 1-2. October.

Stefánsson, K. K., Hilmarsdóttir, H., Birgisdóttir, F. & Gestsdóttir, S. (2020). Kynjamunur í lesskilningi á miðstigi: Áhugi og lestrarfælni í lykilhlutverki. [Gender differences in reading comprehension during middle school: The key role of interest and work-avoidance goals]. A paper presented at Menntakvika, Reykjavík, 1-2. October.

Birgisdóttir, F., Gestsdóttir, S., & Geldhof, G. J. (2019). Early Predictors of Fourth-Grade Reading and Math: The Role of Self-regulation and Pre-reading Skills. A spoken paper presented at SRCD biennial meeting in March in Baltimore, US.

Birgisdóttir, Gestsdóttir, & Geldhof (2018). Long-term contributions of emergent literacy and early selfregulation to reading and math: A 5-year longitudinal study. A paper presented at the 1st Literacy Summit of the European Literacy Network (ELN), Porto, November 1-3.

Birtingar tengdar rannsókninni „Þroski leik- og grunnskólabarna: Sjálfstjórn, málþroski og læsi á aldrinum fjögra til átta ára“.

 

 

Ólafsdóttir, Sigríður, Laster, Barbara & Stefánsson, Kristján Ketill. (2020). Adolescent Learning of Academic Vocabulary in Iceland. Journal of Adolescent and Adult Literacy. https://doi.org/10.1002/jaal.1055

Tilea, Monica, Duta, Oana-Adriana & Ólafsdóttir, Sigríður. (2020). A Romanian and Icelandic language students‘ profile from the perspective of education for democratic citizenship. Social Sciences and Education Research Review, 7(1), 129–143. https://sserr.ro/wp-content/uploads/2020/07/SSERR_2019_7_1.pdf

Valborgarson, A. & Birgisdóttir, F. (2020). Lesskilningur og ritun á miðstigi: Þróun og einstaklingsmunur. [Reading comprehension and writing in middle school: Development and individual differences]. A paper presented at Menntakvika, Reykjavík, 1-2. October.

Birgisdóttir, F., Stefánsson, K. K., Hilmarsdóttir, H. G., & Gestsdóttir, F. (2019). Reciprocal effects of reading motivation, reading amount and reading comprehension: A cross-lagged panel model for Icelandic children aged ten to twelve years. A spoken paper presented at the 18th biennial EARLI conference in August in Aachen, Germany.

Hilmarsdóttir, H., Birgisdóttir, F. & Gestsdóttir, S. (2018). Tengsl lestraráhugahvatar og lesskilnings nemenda á miðstigi grunnskóla [Relations between reading motivation and reading comprehension in middle school]. Icelandic Journal of Education, 27(2), 175−199. https://doi.org/10.24270/tuuom.2018.27.9

Kriselle Lou Suson Jónsdóttir, Sigríður Ólafsdóttir & Jóhanna Thelma Einarsdóttir. (2018). Linguistically Diverse Children in Iceland: Family Language Policy and Icelandic Phonological Awareness. Í Hanna Ragnarsdóttir og Samúel Lefever (ritsj.), Icelandic Studies on Diversity and Social Justice in Education (bls. 7–38). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

 

Mennta og menningarmálaráðuneytið. (2020). Drög að heildstæðri stefnu um menntun nemenda með annað móðurmál en íslensku. https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/Dr%C3%B6g%20a%C3%B0%20stefnu_menntun%20barna%20og%20ungmenna%20me%C3%B0%20fj%C3%B6lbreyttan%20tungum%C3%A1la-%20og%20menningarbakgrunn_260520.pdf

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2020). Leiðarvísir um stuðning við móðurmál og virkt tvítyngi í skóla- og frístundastarfi. https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/Leidarvisir%20um%20studning%20vid%20modurmal_islenska.pdf

Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson. (2019). Lesskilningur: Skýringar á lesskilningi íslenskra nemenda í PISA 2018. Í Arnór Guðmundsson og Guðmundur Bjarki Þorgrímsson (ritstj.), Helstu niðurstöður PISA 2018. https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2019_0.pdf

Auður Pálsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir. (2019). Greining á orðanotkun í lesskilnings- og náttúruvísindahlutum PISA 2018: Samanburður á íslensku þýðingunni og enska textanum. Sérrit Netlu um Alþjóðlegar rannsóknir. http://netla.hi.is/serrit/2019/altjodlegar_menntakannanir/02.pdf?fbclid=IwAR1HzaSCX-_jCYm49BusEztad-59V3AZ-PPBGai1uZn3FpsOWNvO4ADXZx0

Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson. (2017). Hnignandi frammistaða íslenskra nemenda í lesskilningshluta PISA frá 2000 til 2015: Leiðir til að snúa þróuninni við. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. http://netla.hi.is/greinar/2017/ryn/16.pdf

Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason. (2017). Íslenskur orðaforði og lesskilningur nemenda með íslensku sem annað mál: Tengsl við móðurmálskennslu. Fagtímaritið Glæður, Félag íslenskra sérkennara, 27, 35–51.

Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson. (2017). Lesskilningur: Skýringar á lesskilningi íslenskra nemenda í PISA. Í Arnór Guðmundsson og Almar M. Halldórsson (ritstj.), Helstu niðurstöður PISA 2015 (bls. 82-89). https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2015_island.pdf

Sigríður Ólafsdóttir. (2016). Þróun endurgjafar sem leið til að styðja háskólanemendur í að bæta ritunarfærni sína: starfendarannsókn. Tímarit Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands 5(1), bls. 20–23. https://kennslumidstod.hi.is/wp-content/uploads/2016/12/Timarit2016.pdf

Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason. (2016). Íslenskur orðaforði og lesskilningur hjá börnum með íslensku sem annað mál: Áhrif aldurs við komuna til Íslands. Sérrit Netlu um læsi. http://netla.hi.is/serrit/2016/um_laesi/03_16_laesi.pdf

Sigríður Ólafsdóttir. (2015). The development of vocabulary and reading comprehension among Icelandic second language learners (óútgefin doktorsritgerð). Menntavísindasvið, Háskóla Íslands. https://skemman.is/handle/1946/23061

Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (2010). Íslenskur orðaforði íslenskra grunnskólanema sem eiga annað móðurmál en íslensku. Ráðstefnurit Netlu. http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/023.pdf

Sigríður Ólafsdóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir. (2004–2010). Námsgagnavefurinn Katla. Náms- og kennsluefni í íslensku sem öðru tungumáli og hugmyndir að kennsluaðferðum - orðaforði í aðalhlutverki. http://tungumalatorg.is/katla/

Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir. (2004). Námsgagnavefurinn Katla. Málfríður – STÍL. 20(2), 20–22. http://malfridur.ismennt.is/haust2004/vol-20-2-20-22_anna_jul_sigr_ol.htm

Sigríður Ólafsdóttir. (2002). Áherslur mínar í íslensku sem öðru tungumáli. Málfríður - STÍL. 18(1), bls. 8–11. https://www.researchgate.net/profile/Sigridur_Olafsdottir2/publication/277994481_Aherslur_minar_i_islenskukennslu_sem_odru_tungumali/links/56eaf34008aec6b500166e06/Aherslur-minar-i-islenskukennslu-sem-oedru-tungumali.pdf

 

Væntanlegar birtingar

Gestsdóttir, S., Birgisdóttir, F, Geldhof, J. & Andrésdóttir, J. C.  (invitation to resubmit). Intentional self-regulation and executive functions: Overlap and uniqueness in predicting positive youth development, academic achievement, and problem behaviors among youth in Iceland. Journal of Early Adolescence.

Birgisdóttir, F., Stefánsson, K. K., Gestsdóttir, S., & Hilmarsdóttir, H. (submitted). Reading motivation and gender differences in reading comprehension: The mediating role of interest and work-avoidance goals across middle childhood.

Birgisdóttir, F. & Valborgarson, A. (in press). Lesskilningur og ritun á miðstigi: Þróun og einstaklingsmunur [Reading comprehension and writing in middle school: Development and individual differences]. A collection of papers in honor of Professor Jörgen Pind, on his 70th birthday. Edited by Árni Kristjánsson, Kristján Árnason and Heiða María Sigurðardóttir, due to publish in Dec. 2020

HLJÓM- rannsóknir

Rannsóknarverkefnið um HLJÓM  spannaði í heild um 20 ár. Verkefnið fékk styrk úr Rannsóknarsjóði Íslands 1997-2000 og skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hluti fólst í því að finna áhættuþætti fyrir lestrarerfiðleika, annar hluti í því að þróa HLJÓM prófið og gera það aðgengilegt fyrir leikskólakennara, þriðji hluti var síðan langtímarannsókn og tengdi málþroskamælingar úr leikskóla við námsgengi og líðan í grunnskóla. Niðurstöður sýndu að málþroskamælingar úr leikskóla skýrðu 35-43% af dreifingu einkunna á samræmdu prófum í íslensku og 20-39% af dreifingu einkunna í stærðfræði. HLJÓM prófið er notað í flestum leikskólum landsins.

 

Birtingar tengdar HLJÓM rannsóknunum

 1. Einarsdóttir, J., Björnsdóttir, J. & Símonardóttir, I. (2016). The Predictive Value of Preschool Language Assessment on Academic Achievement. A 10-year longitudinal study of Icelandic Children. American Journal of Speech and Language Pathology,25(1), 67-79.
 2. Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir (2016). Tengsl niðurstaðna á HLJÓM-2 við gengi á samræmdum prófum: Hverjir bæta stöðu sína og hverjir dragast aftur úr? Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/wp-content/uploads/2016/09/06_16_serrit.pdf
 3. Guðrún Þóranna Jónsdóttir og Jóhanna T. Einarsdóttir. (2013). Viðbrögð leikskólakennara við HLJÓM-2 í leikskólum Árnessýslu og samvinna við foreldra og grunnskóla. Uppeldi og menntun 22(1) 31-53.
 4. Amalía Björnsdóttir Jóhanna Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir (2013). Langtímarannsókn á forspárgildi málþroskaathugana við 5-6 ára aldur um síðari líðan og reynslu. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2013/ryn/013.pdf
 5. Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir. (2011). Langtímarannsókn á forspárgildi athugana á málþroska: Frá leikskólaaldri til fullorðinsára. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.khi.is/greinar/2011/ryn/006.pdf
 6. Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir. (2004). Málþroskamælingar í leikskóla og forspárgildi þeirra um námsgengi í grunnskóla. Uppeldi og menntun, 13, 67-91.
 7. Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir. (2003). Þróun HLJÓM-2 og tengsl hljóðkerfisvitundar við lestrarfærni og ýmsa félagslega þætti. Uppeldi og menntun, 12, 9-30.

 

Málþroskamælingar leikskólabarna

Verkefnið Gagnabanki um málsýni var í vinnslu á árunum 2009-20014 og unnið með styrk úr Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands. Safnað var málsýnum af talmáli 350 leikskólabarna og þau afrituð. Athugað var að meðaltali og eftir aldri barnanna, hversu mörg orð börnin sögðu, reiknaður fjöldi mismunandi orðmynda auk meðallengd segða og fjöldi villa. Gefin var út Orðtíðnibók byggð á gagnabankanum. Gagnabankinn var notaður við hönnun málþroskaprófsins MELB sem er áætlað að komi út í nóvember 2020.

Birtingar tengdar Gagnabanka um Málsýni

 1. Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Anna Lísa Pétursdóttir, og Íris Dögg Rúnarsdóttir (2019). Tíðni orða í tali barna. Reykjavík. Háskólaútgáfan.
 2. Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir (2015). Málsýni leikskólabarna- aldursbundin viðmið. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
 3. Jóhanna T. Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir.(2018). Gagnabanki Jóhönnu T. Einarsdóttur um Málsýni (GJEUM): Handbók. Reykjavík. Háskóli Íslands.
 4. Jóhanna Thelma Einarsdottir og Stefán Carl Peiser (2016). Málgreinir. Greining og úrvinnsla á málsýnum (tölvuforrit sjá http://malgreinir.herokuapp.com ). Reykjavík. Háskóli Íslands.

 

Málþroskaprófið MELB

Staðlað málþroskapróf ætlað börnum á aldrinum 4 til 6 ára. Höfundar: Þóra Másdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Sigurgrímur Skúlason. Prófið er ætlað talmeinafræðingum. Það mælir bæði málskilning og máltjáningu barna og hefur verið staðlað á 750 börnum.

Birtingar tengdar málþroskaprófinu MELB

 1. Elva B Brjánsdóttir, Hafdís E. Valdimarsdóttir, Þóra Másdóttir, Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Sigurgrímur Skúlason, & Ingibjörg Símonardóttir. (2020). Áframhaldandi umfjöllun um forprófun íslenska málþroskaprófsins MELB. Talfræðingurinn, 15(1), 4-7.
 2. Auður Hallsdóttir, Margrét Samúelsdóttir, Sólveig Arnardóttir, Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Þóra Másdóttir (2018). Mikilvægi íslenskra málþroskaprófa. Um forprófun málþroskaprófsins MELB.  Talfræðingurinn, 24 (1), 10-11.

 

Rannsóknir um stam

Meðferðarrannsókn á stami unnin með styrk frá Rannsóknarsjóði Íslands (2014 – 2017) þar sem börn á skólaaldri með þrálátt stam lærðu tækni við að ná fram auknu talflæði. Ennfremur langtímarannsókn á framvindu og horfum stams auk mælinga á stami leikskólabarna.

Birtingar tengdar rannsóknum um stam

 1. Einarsdóttir, J. T., Crowe, K., Kristinsson, S. H., & Másdóttir, T. (2020). The recovery rate of early stuttering. Journal of Fluency Disorders, 105764.
 2. Cosyns, M., Einarsdóttir, J., Borsel, J. (2015) Factors involved in the identification of stuttering severity in a foreign language. Clinical Linguistics and Phonetics, 29, 909-921.
 3. Einarsdóttir, J., & Ingham, R. J. (2009). Accuracy of parent identification of stuttering occurrence. International Journal of Language and Communication Disorders, 44, 847-863.
 4. Einarsdóttir, J., & Ingham, R. J. (2009). Does language influence the accuracy of judgments of stuttering in children? Journal of Speech, Language and Hearing Research, 52, 766-779.
 5. Einarsdóttir, J., & Ingham, R. J. (2008). The effect of the Stuttering Measurement and Assessment Training (SMAAT-child) on preschool teachers’ ability to identify stuttering. Journal of Fluency Disorders, 33, 167-179.
 6. Einarsdóttir, J., & Ingham, R.J. (2005). Have disfluency type measures contributed to the understanding and treatment of developmental stuttering? American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 260-273.

Fræðsluefni fyrir almenning

Myndbönd fyrir foreldra

Málþroski barna

Myndband með íslenskum texta

Dr. Jóhanna Thelma Einarsdóttir

 

Fjöltyngd börn

Myndband með íslenskum texta

Dr. Sigríður Ólafsdóttir

 

Fjöltyngd börn

Myndband með enskum texta

Dr. Sigríður Ólafsdóttir

Fjöltyngd börn

Myndband með pólskum texta

Dr. Sigríður Ólafsdóttir

Fjöltyngd börn

Myndband með filippseyskum texta

Dr. Sigríður Ólafsdóttir

Fjöltyngd börn

Myndband með portúgölskum texta

Dr. Sigríður Ólafsdóttir

Fjöltyngd börn

Myndband með rúmenskum texta

Dr. Sigríður Ólafsdóttir

Fjöltyngd börn

Myndband með arabískum texta 

Dr. Sigríður Ólafsdóttir