Um Menntavísindastofnun

Menntavísindastofnun er rannsókna- og fræðastofnun sem er starfrækt á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Starfsfólk stofnunarinnar aðstoðar fræðafólk sviðsins við rannsóknir, vinnur að greiningu og úrvinnslu gagna, sér um ráðstefnuhald, heldur utan um útgáfu fræðirita, hefur umsjón með skipulagi doktorsnáms á sviðinu og styður við starfsþróun á vettvangi menntavísinda.

Starfsemi

 • Að efla rannsóknarstarf á Menntavísindasviði og stuðla að miðlun, sýnileika og nýtingu þekkingar á vettvangi menntamála
 • Að veita ráðgjöf og aðstoð við rannsóknir (gerð, framkvæmd, úrvinnslu og greiningu gagna) í samstarfi við og/eða fyrir fræðafólk Menntavísindasviðs, rannsóknarstofur, stofnanir, opinbera aðila og félagasamtök
 • Að veita ráðgjöf og aðstoð við birtingu á niðurstöðum rannsókna
 • Að aðstoða við gerð umsókna í ýmsa sjóði og annars konar fjármögnunarleiðir
 • Að taka þátt í eða aðstoða við kennslu í aðferðafræði, rannsóknartengslum við vettvang og þjálfun nemenda í vísindalegum vinnubrögðum
 • Að stuðla að samstarfi rannsakenda sviðsins við annað fræðafólk, innlent sem erlent, og samstarfi við aðrar stofnanir, innan og utan Háskóla Íslands
 • Að taka þátt í skipulagi og utanumhaldi doktorsnáms á sviðinu
 • Að stuðla að símenntun og skipuleggja starfsþróun í menntavísindum í samráði við deildir Menntavísindasviðs, rannsóknarstofur stofnunarinnar og, eftir atvikum, hagsmunaaðila – veita ráðgjöf, aðstoða við skýrslugerð, námskeiðahald og starfsþróun á vettvangi
 • Að sjá um fræðilega útgáfu á Menntavísindasviði
 • Að skipuleggja og halda ráðstefnur á sviði menntamála – stórar sem smáar, innlendar sem erlendar
 • Að sjá um skipulag og framkvæmd auk þess að bera faglega ábyrgð á Menntakviku, árlegri ráðstefnu Menntavísindasviðs um rannsóknir, nýbreytni og þróun í menntavísindum
 • Að efla rannsóknir og leitast við að tryggja að skipulag og þróun íslenskra fræðslu- og menntavísinda geti byggt á bestu mögulegu þekkingu á hverjum tíma

Innan vébanda stofnunarinnar starfa rannsóknastofur sem sinna fjölbreyttum rannsóknum á sviði menntamála

Menntavísindastofnun er í samstarfi við fjölbreyttan hóp hagsmunaaðila innan sviðs og utan vegna rannsókna og starfsþróunar.  Á Menntavísindasviði eru stundaðar fjölbreyttar rannsóknir á sviði menntunar, uppeldis og þjálfunar í þeim tilgangi að skapa nýja þekkingu íslensku samfélagi til hagsbóta. Markmiðið er að efla rannsóknir og tryggja að íslensk fræðslu- og menntamála séu alltaf byggð á bestu fáanlegu þekkingu.

Helstu samstarfsaðilar eru:

 • Rannsóknaráð Menntavísindasviðs
 • Doktorsráð  Menntavísindasviðs
 • Starfsþróunarnefnd Menntavísindasviðs
 • Vísinda og nýsköpunarsvið Háskóla Íslands
 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
 • Menntamálastofnun
 • Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Skólaskrifstofur
 • Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
 • IÐAN fræðslusetur

 

 

  Fjöltyngd börn

  Hvað geta foreldrar fjöltyngdra barna gert?