Fagleg forysta

Námskeið fyrir fræðslustjóra eða aðra stjórnendur skólamála í sveitarfélaginu og skólastjórnendur um faglega forystu breytingastarfs í skólum.

Markmiðið er að þátttakendur kynnist helstu hugmyndum og aðferðum um árangursríkt umbótastarf í skólum og fái þjálfun í að beita þeim við að leiða breytingastarf á eigin starfsvettvangi. Nálgunin byggist á kenningum um skólann sem lærdómssamfélag.

  • Lágmarksfjöldi er 15 manns
  • Æskilegt er að þátttakendur leggi áherslu á að geta verið á öllu námskeiðinu

Vinnulag (dæmi)

Þátttakendur vinna að raunverulegu verkefni sem felst í að vinna að ákveðnu umbótaverkefni í eigin skóla.

Um getur verið að ræða verkefni sem er á upphafsreit eða eitthvað sem þegar er komið af stað.

  • Verkefnið er valið eftir fyrsta fund

Átta sameiginlegar vinnustofur verða skipulagðar yfir skólaárið. Auk þess stendur hverjum skóla  til boða stutt námskeið/fyrirlestur/ráðgjöf einu sinni (tvisvar) yfir skólaárið sem aðlagað er að þörfum skólans og tengist þeim verkefnum sem stjórnendur hafa ákveðið að einbeita sér að í tengslum við námskeiðið.

Á vinnustofum eru skipulagðir stuttir fyrirlestrar en megin áhersla er á gagnkvæma miðlun og umræður meðal þátttakenda.

Gert er ráð fyrir að þátttakendur lesi skilgreindan fræðilegan texta (á íslensku eða ensku) á milli funda (verður ekki of mikið).

  • Athugið að vinnulag og umfang námskeiðsins er samkomulag

 

Tímaáætlun (dæmi)

 
Tímasetning Viðfangsefni
Dagur í september 13:00-15:30 Að skerpa eigin áherslur og framtíðarsýn
Dagur í október 13:00-15:30 Skóli sem lærdómssamfélag í tengslum við umbótastarf
Dagur í nóvember 13:00-15:30 Stefnumótun, markmiðssetning og áætlanagerð
Dagur í janúar 10:00-12:30 Að stuðla að virku samstarfi innan og milli skóla
Dagur í febrúar 13:00-15:30 Markviss nýting á gögnum og rannsóknarniðurstöðum til að styðja við umbótastarf
Dagur í janúar 10:00-12:30 Samskipti og boðleiðir í starfsmannahópum
Dagur í maí 13:00-15:30 Starfsþróun sem styður við umbótastarf
Dagur í júní 9:00-14:00 Uppskeruhátíð

 

Umsjón

Mynd af Anna Kristín Sigurðardóttir Anna Kristín Sigurðardóttir Prófessor 5255502 aks [hjá] hi.is